Mandat og oppgaver

Rådet skal behandle saker som legges frem for rådet (høringsorgan)
Rådet skal ta opp saker på eget initiativ
Rådet skal behandle kriterier for fordeling av økonomisk støtte til
innvandrerorganisasjonene
Rådet skal drive informasjonsvirksomhet
Rådet skal arrangere minst to årlige samlinger for alle innvandrerorganisasjonene,
hvorav en av samlingene er en årskonferanse
Rådet skal ta initiativ til minst to møter i året med sentrale myndigheter