Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo arrangerer konferanse 30.04.2019 i Oslo

Temaet for konferansen er som følgende: "kommunevalget og arbeidspolitikk: Minoritetsbefolkning i jobb i 2019?"

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo arrangerer konferanse 09.06.2018 i Oslo

Temaet for konferansen er som følgende: "En aldersvennlig by og et mangfoldig Oslo"

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo arrangerer konferanse 03.09.2017 i Oslo

Temaet for konferansen er følgende: ” Stemmen er din, valget er vårt”

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo arrangerer konferanse 13.05.2017 i Oslo

Temaet for konferansen er følgende: ” Maktfordeling og mangfold – Stortingsvalget 2017”

Oslo er en mangfolds by hvor over 30 % av befolkningen har etnisk minoritetsbakgrunn. Gjenspeiles mangfold fra topp til bunn? Hvorfor har vi ikke mangfold i toppledelsen i Oslo kommune? Har personer med annen etnisk og kulturell bakgrunn reell innflytelse og like muligheter nå som vi har kommet til 2017? Blir personer med annen etnisk og kulturell bakgrunn hørt i Oslo bystyre? Tør disse å ta opp utfordringer eller er de redde for personlig karriere og motstand intern i partiene?

Hvorfor har vi ingen kommunaldirektør, avdelingsdirektører, bydelsdirektør/etatsdirektør, med annen bakgrunn og når får vi disse? Er representasjonen på Stortinget mangfoldig med hensyn til ulik etnisk og kulturell bakgrunn?

Konferansen finner sted Lørdag 13.05.2017 kl. 10.00-15.10

Sted: Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo

Konferansen er gratis. Det er fint om dere kan si fra til innvandrerradet@byr.oslo.kommune.no eller sende SMS til 95156158 innen fredag 12. mai om dere vil delta, så vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Program

Del I

10.00 - 10.30 Registrering – kaffe/te

10.30 - 10.40 Åpning – Rådsleder Aziz ur-Rehman

10.40 - 11.00 Oslo kommune satser på mangfold men vi har ingen kommunaldirektør, avdelingsdirektører, bydelsdirektør/etatsdirektør. Er tiden moden for det? Hvor ligger løsningen? v/Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

11.05 - 11.15 Mangfold på alle nivåer Reelt mangfold, er tiden inne? v/Torunn Arntsen Sajjad. Doktorgrad fra Institutt for helse og samfunn, og forsker ved HIOA.

11:15 – 11.20 Fra innvandrerrådet til politikk! Kommentarer til Makt-fordeling og mangfold i Oslo. v/Elvis Chi Nwosu. African Cultural Awareness in Norway.

11.20 - 12.15 Spørsmål og debatt

12.15 – 13.00 Lunsj

Program

Del II

13.00 – 13.30 Paneldebatt - 3 min per innleder

Mangfold i ledelsen er en ressurs som det virker som at vi har glemt. Har ditt parti en inkluderingsstrategi i Oslo?

* Arbeiderpartiet v/Eirin Sund

* Høyre v/Mahmood Ahmad

* Rødt v/Munazza Butt

* Kristelig Folkeparti

* Senterpartiet v/ Aisha Naz Bhatti

* Sosialistisk Venstreparti v/ Olivia Corso Salles

* Venstre v/ Ola Elvestuen

13.45 – 15.00 Spørsmål og debatt

15.00 – 15.10 Avslutning og veien videre

Valgte nye representanter for innvandrere i Oslo :

Onsdag 25. mai ble 18 representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2016-2019

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO) er et høringsorgan som representerer alle innvandrerorganisasjoner som er registrert i Oslo kommune. Rådet er et kommunalt, rådgivende organ for byråd og komitéene i spørsmål om mangfold og integrering. Onsdag 25. mai ble 18 representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2016-2019. Rådet har 11 representanter, og av disse velges 10 av innvandrerorganisasjonene. Byrådet oppnevner rådets leder.

Her er de nye representantene:

Region Afrika

Representanter: Nour Al Houda Thaythay, Abdelali Bouabdillah

Vararepresentanter: Faridah Shakoor, Baba Abraham Kankani

Region Asia øst for Iran

Representanter: Samina Tagge, Aftab Bashir Warriach

Vararepresentanter: Yiting Xue, Tayyab M. Choudri

Region Europa, Tyrkia og Afghanistan

Representanter: Edit Stylo, Ramil Aliyev

Vararepresentanter: Zehra Celik, Antonio Domenico Trivilino

Region Iran og Midtøsten

Representanter: Shervin Najafpour, Sardar Asadi

Vararepresentant: Raed Al-Hassan

Region Latin-Amerika

Representant: Karen C. Lisperguer

Vararepresentant: Julian Giertsen da Cunha

Ungdomsorganisasjoner

Representant: David Prince Aguim

 

Nytt valg av Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo :

- 27 April er fristen for nominasjon av kandidater fra organisasjoner.

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO) er et høringsorgan, et kommunalt råd som representerer alle innvandrerorganisasjoner som er registrert i Oslo kommune. Rådet er et rådgivende organ for byråd og komitéene i spørsmål om mangfold og integrering.

Det skal arrangeres valg av representanter til Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo for perioden 2015-2019.

Alle innvandrerorganisasjoner som er registrert i Oslo kommune ved Enhet for mangfold og integrering (EMI) innen 01.01.2015 og som har levert vedtekter er stemmeberettigede (se vedlagte oversikt). Den praktiske gjennomføringen av valget vil bli drøftet og gjennomført i samarbeid med RIO og EMI.

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo inviterer stemmeberettigede organisasjonene til å nominere to kandidater (en mann og en kvinne) til valget ved å fylle ut nominasjonsskjemaet og sende det til imafidon.osa@byr.oslo.kommune.no

Av hensyn til videre planlegging er fristen for innsending av skjema med nominerte kandidater satt til onsdag 27. april 2016.

Vi minner om at representanter som blir valgt inn i Rådet, kommer da til å representere en hel region, ikke en enkel organisasjon, og kan dermed ikke skiftes ut i løpet av valgperioden. Alle organisasjoner som nominerer en kandidat til valgmøtet, må huske at den nominerte kandidaten må kunne lese og skrive norsk for å kunne fungere bra i Rådet og utføre det arbeidet som Rådet er pålagt av kommunen. Dette krever også at man må ha evne til å jobbe i team.

Kommunen vil avholde et eget møte med alle kandidatene som stiller til valg før valgmøtet er gjennomført. Intensjonen er å orientere mulige kandidater om rådets oppgaver og arbeidsmåter.

 Dette er viktig fordi et av Rådets viktigste oppgaver er å være et høringsorgan og vurdere diverse saker og dokumenter ut fra deres betydning for/påvirkning på innvandrere i Oslo kommune og/eller i Norge.

Samtidig vil vi minne om at hver organisasjon kun har anledning til å sende to representanter, en mann og en kvinne, til selve valgmøtet onsdag 25. mai 2016.

Vi ønsker lykke til med nominasjonsprosessen og valget på et nytt råd for perioden 2015-2019.