Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo et kommunalt råd og representerer ca. 300 innvandrerorganisasjoner i Oslo som er registrert i kommunen. Rådet er et rådgivende organ for byråd og komitéene når det gjelder mangfold og integreringssaker. Rådet består av 22 medlemmer; 2 representanter fra hvert kontinent, 1 ungdomsrepresentant,med ca. 40 % kvinnerepresentasjon og leder er oppnevnt av byråden.

Rådets mandat og oppgaver (jf byrådssak 1056/12):

Rådet skal behandle saker som legges frem for rådet (høringsorgan)
Rådet skal ta opp saker på eget initiativ
Rådet skal behandle kriterier for fordeling av økonomisk støtte til
innvandrerorganisasjonene
Rådet skal drive informasjonsvirksomhet
Rådet skal arrangere minst to årlige samlinger for alle innvandrerorganisasjonene,
hvorav en av samlingene er en årskonferanse
Rådet skal ta initiativ til minst to møter i året med sentrale myndigheter